Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto Oy
Yrittäjäntie 8, 74130 Iisalmi
Puh. 0201 303 450, info@pohjolanmatka.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Liiketoimintajohtaja Petter Mikkonen
Vuorikatu 26 B, 70100 Kuopio
Puh. 0201 303 350, matkat.kuopio@pohjolanmatka.fi

3. Rekisterin nimi 
Pohjolan Matkan matkatoimistoasiakkaiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus 
Asiakassuhteeseen liittyvien varausten hoitaminen, vahvistaminen ja laskuttaminen, asiakasyhteydenpito, markkinointi ja mainonta.

5. Rekisterin tietosisältö
- Etu- ja sukunimi
- Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
- Puhelinnumero
- Sukupuoli
- Syntymäaika niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (esim. laivamatkat)
- Syntymäpaikka niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten
- Passin numero ja voimassaolotiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten
- Vakuutustiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten
- Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakkaan luovuttamat tiedot, ostetut tai yhteistyökumppanien kautta hankitut rekisterit

7. Tietojen säännönmukaisetluovutukset
Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa Pohjolan Turistiauto -yhtiöiden muiden tytäryhtiöiden markkinointiviestintään. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Pohjolan Turistiauto -yhtiöiden ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

8. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja ei säilytetä paperitulosteina. Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmistotoimittajan asiakaskohtaisessa relaatiotietokannassa, joka sijaitsee suojatussa sisäverkossa. Tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta. Saadut tiedot poistetaan järjestelmästä kirjanpitosäädösten edellyttämän säilytysajan jälkeen. 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat varausjärjestelmässä olevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen.

10. Evästeet
Sivustomme käyttää evästeitä palvelun käytön kannalta olennaisten tietojen tallentamiseen. Nämä evästeet mahdollistavat matkahaku- ja matkavarausprosessit ja ne poistuvat automaattisesti kun selainistunto päättyy. Lisäksi sivusto hyödyntää avoimen lähdekoodin Piwik-palvelua käyttötiedon keräämiseen. Tätä tietoa ei yhdistetä yksilöitävästi asiakastietoihin ja sitä käytetään vain verkkopalvelun teknisen toiminnan valvontaan ja optimointiin. Piwik-palvelusta ja sen evästeistä voi lukea lisää osoitteessa https://piwik.org.