Matkustajien ja matkatavaroiden kauttaselvitys Finnairin lennoilta

Viime vuosina tiukentuneet lentokuljetuksen säännökset ovat saaneet lentoyhtiöt varautumaan matkatavaroiden kuljetusvastuisiin. Lentoliikenteen kasvaessa ja turvamääräysten lisääntyessä on käynyt tarpeelliseksi täsmentää lentoyhtiöiden välisiä vastuita matkustajan ja matkatavaroiden osalta.

Kansainvälisen käytännön mukaisesti Finnair on päättänyt tarkentaa matkatavaran käsittelyperiaatteita jatkolentojen osalta. Vastuusyistä johtuen jatkossa eri lipuille kirjoitettu reititys ei sisällä automaattista matkatavaroiden siirtoa yhtiöiden välillä, ellei siitä ole lentoyhtiöiden kesken erikseen sovittu. 25.3.2007 alkaen Finnairin, oneworld-partnereiden ja kaikkien muiden yhteistyökumppanien lennoilla matkatavarat siirtyvät automaattisesti lennolta toiselle. Jos reititys on kirjoitettu samalle lipulle, matkatavarat siirtyvät myös muiden yhtiöiden lennoille kuten aikaisemminkin.

Finnair hoitaa matkustajien ja matkatavaroiden kauttaselvityksen niiltä osin kuin asiakkaalla on Finnairin kanssa tehty kuljetussopimus. Kuljetussopimus edellyttää Finnairin tai sen edustajan antamaa asiakirjaa nimeltä Lentolippu ja matkatavaratodistus, tai sähköistä lentolippua, kuten ne on Finnairin kuljetusehdoissa määritelty.

Tämän määritelmän mukaan Finnair hoitaa jatkossakin matkustajan ja matkatavaran kauttaselvityksen siihen lopulliseen määränpäähän saakka, johon asti matkustajalla on lentolippu, joka muodostaa yhden yksittäisen kuljetussopimuksen Finnairin kanssa.

Finnair yhdistää myös edelleen eri lentoyhtiöiden palveluja ja kauttaselvittää erillisillä lipuilla olevat lentovaraukset hyväksyttyjä minimivaihtoaikoja noudattaen, mikäli ne ovat:

1) AY-AY-yhteyksiä (molemmissa Finnairin lentonumero)
2) AY- oneworld-yhteyksiä (Finnairin lentonumero-oneworld-yhtiön lentonumero)
3) AY-code-share-yhteys (Finnairin lentonumero-Finnairin yhteystyöpartnerin lentonumero).

Kauttaselvitystä ei tehdä muille yhtiölle 25.3.2007 alkaen, jos varaukset on kirjoitettu erilliselle lipulle

Muiden kuin yllä mainittujen lentoyhtiöiden kanssa tehdyt varaukset, sekä matkatoimiston että Internetin kautta, muodostavat erillisen kuljetussopimuksen asiakkaan ja kyseisen lentoyhtiön välillä. Erillisillä kuljetussopimuksilla tehtyä matkavarausta ei jatkossa kauttaselvitetä Finnairin toimesta asiakkaan lopulliseen määränpäähän, vaan ainoastaan siihen pisteeseen saakka, mihin asiakkaalla on yllä mainitut edellytykset täyttävä, voimassa oleva kuljetussopimus Finnairin kanssa.

Mikäli lennot ovat erillisillä lipuilla, eivät kyseisen lentoaseman vaihtoajat (MCT=Minimum connecting time) päde. Koska matkustaja lähtöselvitetään ja matkatavarat poletoidaan 25.3.2007 alkaen vain sille asemalle, mihin kukin yksittäinen kuljetussopimus ulottuu, on matkustajia informoitava matkaa varatessa, että normaalit vaihtoajat eivät ole riittävät ja että matkustajan on huolehdittava omasta ja matkatavaroiden lähtöselvityksestä uudelleen erillisillä kuljetussopimuksilla olevalle lennolle.

Finnair Oyj
Kaupallinen ryhmä