Pohjolan Matkan laatulupaus

voimassa 4.6.2017 saakka

Hyvää Matkaa!
Pohjolan Matka on Pohjolan Turistiauto Oy:n, Koillismaan Turistiauto Oy:n, Joensuun Turistiauto Oy:n, Savon Turistiauto Oy:n, Antti Kangas Oy:n ja Aurinkobussit Oy:n markkinointinimi. Pohjolan Matkan arvoina ovat positiivisuus, jatkuvuus, turvallisuus sekä vastuullisuus perheyhtiön toiminnan kautta ja "olemme asiakkaan mukana matkassa" -ajattelu.

Tarjottavat liikennepalvelut
Pohjolan Matka tarjoaa aikataulun mukaisia joukkoliikennepalveluita Suomessa ja tilausliikenne-/matkapalveluja laajemmin. Aikataulun mukaisiin joukkoliikennepalveluihin kuuluu maakuntakeskusten välisiä pika- ja vakiovuoroja, maakuntien sisäisiä vakiovuoroja sekä kuntien sisäisiä kaikille avoimia sekä vain koululaiskuljetuksiin tarkoitettuja vuoroja ja erityisryhmien palveluliikenteitä. Lisätietoja liikenteestämme sekä yleistä matkustamiseen liittyvää tarkempaa tietoa ja ohjeistusta www.pohjolanmatka.fi.

Pohjolan Matka hoitaa myös viranomaisen Waltti-liikennettä, joista löytyy tietoa viranomaisen ylläpitämästä osoitteesta www.matka.fi ja jonka lippu- ja maksujärjestelmistä löytyy tietoa osoitteesta www.waltti.fi.

Pohjolan Matka hoitaa tilausajoliikennettä ympäri Suomea ja muualla Euroopassa mukaan lukien Venäjän lähiseudut. Yhtiömme laaja toimipaikkaverkosto mahdollistaa esim. suurten tapahtumien kuljetusten järjestämisen eri puolilta Suomea.

Yhtiömme nettisivuilta/omista matkatoimistoistamme on varattavissa myös oman matkatuotantomme matkoja ja räätälöityjä matkapaketteja. Yhtiömme on rekisteröitynyt valmismatkajärjestäjä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon rekisterinumerolla 3631/00/MjMv.

Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen
Pohjolan Matkan yhteystiedot eri toimipisteisiin löytyvät yhtiömme aikataulujulkaisusta sekä yhtiömme nettisivuilta www.pohjolanmatka.fi.

Linjaliikenteen reiteistä ja aikatauluista, pysäkeistä, liikennöimisajankohdista sekä poikkeusaikatauluista saa reittikohtaista tietoa www.pohjolanmatka.fi, Matkahuollon valtakunnallisesta aikataulujärjestelmästä www.matkahuolto.fi sekä Pohjolan Matkan aikataulujulkaisusta. Tietoa saa myös yrityksemme toimipisteistä arkisin 8-16 välisenä aikana. Muuna aikana asiakkaitamme palvelee asiakaspäivystyksemme, jonka puhelinnumerot löytyvät nettisivuiltamme niin linja-auto- kuin matkatoimistoasioissa. Bussimatkan aikana tietoa reitistä, pysäkeistä ja aikatauluista ja niiden mahdollista muutoksista saa kuljettajalta.

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia ajovuoden aikana ja niistä tiedotetaan Matkahuollon sivujen ohella omilla nettisivuillamme. Matkatuotantoa koskevien muutosten osalta toimimme valmismatkalain edellyttämällä tavalla. 

Waltti-liikenteen muutoksista saa tietoa osoitteesta www.matka.fi.

Käytössä olevat matkaliput ja niiden hinnat

Pohjolan Matkan vuoroliikenteessä (ks. Waltti-liikenteen osalta erikseen) maksuksi käyvät autoissa myytävät kerta- ja menopaluuliput sekä kaikki Matkahuollon myymät lipputuotteet. Varmista kuitenkin vuorokohtaisesti seutu-, kaupunki- ja työmatkalipun kelpoisuus, sillä suuressa osassa vuorojamme ne eivät käy toistaiseksi maksuvälineinä. Näistä vuoroista saat tietoa Matkahuollosta, yhtiömme toimistoista sekä yhtiömme nettisivuilta. Pohjolan Matkalla on käytössä oma 40 matkan sarjalippu, jota kuljettajat myyvät autoissa.

Matkalippujen käteishinnat ovat näkyvillä omalla nettisivullamme www.pohjolanmatka.fi, lisäksi autoissamme on kuljettajalta saatavissa voimassa oleva Pohjolan Matkan oma kilometripohjainen hinnasto. Tämän lisäksi saatavilla on nettitarjouslippuja joko www.pohjolanmatka.fi tai Matkahuollon sivuilta.

Muutoksista tiedotetaan Pohjolan Matkan nettisivuilla kohdassa Ajankohtaista reittiliikenteessä.

Waltti-liikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä saa tietoa viranomaisen Waltti-asiakaspalvelupisteistä sekä osoitteesta www.waltti.fi. 

Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen
Pohjolan Matkan liikennöimät vuorot kuuluvat Matkahuollon informaatiojärjestelmään sekä käytössämme ovat Matkahuollon lippujärjestelmät. 
Waltti-liikenteessä on käytössä viranomaisen maksu – ja lippujärjestelmä. 

Käytössä olevat bussimme
Pohjolan Matka liikennöi 9-65 -paikkaisilla linja-autoilla, joissa matkustamovarustelu sekä matkatavara- ja rahdin kuljetustilat vaihtelevat.

Tieto erityisvarustellulla bussilla ajettavasta linjaliikenteen vuoroista löytyy Matkahuollon aikataulujärjestelmästä www.matkahuolto.fi ao. vuoron kohdalta. Pikavuoroliikenteessä sekä tilausliikenteessä bussimme ovat pääsääntöisesti ilmastoituja sekä wc:llä ja alkolukolla varustettuja, tosin poikkeustapauksissa (esimerkiksi auton rikkoutumiset) on mahdollisuus toisenlaisen kaluston käyttöön.

Kuljettajat avustavat matkustajia tarvittaessa esim. autoon pääsyssä sekä matkatavaroiden rahtitilaan laittamisessa/ottamisessa.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
Pohjolan Matka mittaa säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä eri liikennetyypeissä sekä omassa matkatuotannossa. Lisäksi yhtiömme nettisivuilta löytyy palautelomake sekä aikatauluvihkosta kirjallinen lomake palautteen antamista varten.

Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset
Käsittelemme reitti- ja tilausajoliikenteessä kaikki meille tulleet asiakaspalautteet mahdollisimman nopeasti ja olemme asiakkaaseen yhteydessä. Mahdolliset hinnanalennukset tai vahingonkorvaukset käsittelemme tapauskohtaisesti. Waltti-liikenteen osalta mm matkamaksuihin liittyvät valitukset käsitellään Waltti-järjestelmän asiakaspalvelupisteissä, joiden yhteystiedot löytyvät www.waltti.fi.

Matkapalveluiden tilaus- ja peruutusehdot löytyvät nettisivuiltamme. Kadonneesta/rikkoontuneista matkatavaroista sekä mahdollisesti matkan aikana (bussissa) tapahtuneesta loukkaantumisesta on aina mainittava kuljettajalle heti matkan aikana/päätyttyä, jotta asia saadaan käsiteltyä mahdollisimman joustavasti.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytössä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioiminen
Kuljettajamme avustavat liikuntarajoitteisia matkustajia mahdollisuuksien mukaan autoon nousemisessa/poistumisessa. Aikataulun mukaisessa vuoroliikenteessä olevissa autoissamme ei ole pyörätuolipaikkoja. Näkörajoitteisten opaskoirat kulkevat busseissamme veloituksetta eikä allerginen matkustaja voi estää näiden pääsemistä kyytiin.

Pienten lasten kanssa matkustavia pyydämme ottamaan mukaan oman turvaistuimen, pääsääntöisesti kaukoliikenteen autoistamme löytyy kaksipisteturvavyöllä varustettuja paikkoja. Yksin matkustavien pienten lasten saattajan edellytetään kertovan kuljettajalle lapsen matkan määränpää sekä yhteystiedot vastaanottajasta sekä saattajasta, jotta kuljettaja saa tarvittaessa yhteyden huoltajaan ja voi huolehtia lapsen matkan onnistumisesta.

Tilausliikenteessä yhtiöllämme on käytössä muutama iso invabussia (invapaikkoja 8-12 paikkaa + muita paikkoja 20-40) sekä lukuisia 1-2 invapaikkaa sisältäviä pikkubusseja (max 16 paikkaa).

Turvallisuus ja henkilöstö
Turvallisuus on yksi Pohjolan Matkan perusarvoista, joka otetaan jatkuvasti huomioon mm. kuljettajien koulutuksissa sekä matkaohjelmien laadinnassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mikäli liikennöintiolosuhteet sitä vaativat, voimme jättää jonkin osuuden aikataulun mukaisesta reittiliikenteestä ajamatta. Noudatamme lain määrittelemiä lepo- ja ajoaikasäädöksiä. Pohjolan Matkalla on oma huoltokorjaamoverkosto, minkä myötä kalustoamme huolletaan säännöllisesti ja tien päällä tarvittaessa apua saadaan nopeasti.

Pohjolan Matkan vahvuus on osaava henkilöstö. Ammattitaitoiset ja palvelualttiit kuljettajamme niin tilaus- kuin reittiliikenteessä sekä osaavat matkatoimistovirkailijamme mahdollistavat miellyttävän matkakokemuksen.

Pohjolan Matka on täysin suomalainen yritys, jossa huolehdimme henkilöstöstä ja olemme asiakkaan mukana matkassa.

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011 (annettu 16.2.2011) matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä:

Asetuksen voi lukea EUR-Lex -sivustolta tai oheisesta pdf-liitetiedostosta: Asetus (EU) 181_2011